Plecy

Rekrutacja 2024/2025

Pragniemy ukształtować człowieka kochającego Boga i bliźniego, wszechstronnie uzdolnionego ❤️.
Zapraszamy uczniów do klas 1-8

HomeREKRUTACJA

W przypadku kandydatów do klasy I oraz dla kandydatów do klas II – VIII, w których są wolne miejsca, zapraszamy na:

 

DNI OTWARTE: 

16 marca – godz. 10:30 – 13:00 

13 kwietnia godz. 10:30 – 13:00 

 

Zapraszamy: Marki, ul. Kasztanowa 21

 

Spotkanie z nauczycielami i dyrekcją, poznanie budynku szkoły.

REGULAMINY i DOKUMENTY SZKOŁY

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, których rodzice akceptują (potwierdzając to pisemnie) jej Statut, Programy, Misję i Koncepcję pracy szkoły opartą o nauczanie kościoła rzymsko-katolickiego oraz jej wewnętrzne regulaminy.

Rekrutacja dla nowych uczniów w kilku krokach

1

Rozpoczęcie zapisów online

Data: 1.03.2024 - 17.05.2024
Link do formularza
2

Złożenie kompletu dokumentów

Data: 18.03.2024 - 17.05.2024
3

Spotkanie rodziców i dziecka z dyrekcją

Data: 1.04.2024 - 17.05.2024
4

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych

Powiadomienie rodziców drogą mailową
data: 20.05.2024
5

Weryfikacja listy dzieci zakwalifikowanych

Podpisanie umowy i wpłacenie wpisowego. data: 21.05.2024 - 24.05.2024 r.
6

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I

do 27.05.2024

DOKUMENTY

Klasa I
(nowi uczniowie)

Rodzice chcący zapisać dziecko do klasy pierwszej składają w sekretariacie od 1 marca 2024 r. następujące dokumenty :

 1. DOKUMENTY DO PODPISANIA (plik pdf)
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy 
  • oświadczenie dotyczące świetlicy
  • dane do aktywacji konta w dzienniku elektronicznym
  • umowa
  • Załączniki do umowy – nie ma konieczności drukowania, prosimy o zapoznanie się z ich treścią: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)
 2. akt urodzenia dziecka
 3. świadectwo chrztu świętego
 4. dwa zdjęcia kandydata/ucznia
 5. zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego lub
  opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do
  podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku, gdy dziecko nie odbyło
  rocznego przygotowania przedszkolnego
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli kandydat takie posiada
 7. opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli taką posiada).

Klasy II - VIII
(nowi uczniowie)

Rodzic chcący zapisać dziecko do klasy starszej, dysponującej wolnymi miejscami składa w sekretariacie:

 1. DOKUMENTY DO PODPISANIA kl 2-4 (plik pdf)
 2. DOKUMENTY DO PODPISANIA kl 5-8 (plik pdf) 
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy 
  • oświadczenie dotyczące świetlicy
  • dane do aktywacji konta w dzienniku elektronicznym
  • umowa
  • Załączniki do umowy – nie ma konieczności drukowania, prosimy o zapoznanie się z ich treścią: załącznik 1załącznik 2załącznik 3)
 3. akt urodzenia dziecka
 4. świadectwo chrztu świętego
 5. dwa zdjęcia kandydata/ucznia
 6. kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy, informacja od wychowawcy o ocenach,
  jeżeli będzie przyjmowany uczeń w trakcie I lub II etapu edukacyjnego,
 7. zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego lub
  opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do
  podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku, gdy dziecko nie odbyło
  rocznego przygotowania przedszkolnego
 8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli kandydat takie posiada
 9. opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli taką posiada)

klasy II - VIII
(kontynuacja nauki)

W przypadku uczniów kontynuujących naukę w naszej szkole, rodzice składają do 29 lutego 2024 w sekretariacie następujące dokumenty :

 1. DOKUMENTY DO PODPISANIA kl 2-4 (plik pdf)
 2. DOKUMENTY DO PODPISANIA kl 5-8 (plik pdf) 
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy 
  • oświadczenie dotyczące świetlicy
  • dane do aktywacji konta w dzienniku elektronicznym
  • umowa
  • Załączniki do umowy – nie ma konieczności drukowania, prosimy o zapoznanie się z ich treścią: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)
error: Nie kopiuj !!