Plecy

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Historia domu Sióstr Rodziny Maryi w Markach od początku jego istnienia wiąże się z dziećmi. W latach dwudziestych XX wieku Siostry wraz ze 170 dziećmi zostały pozbawione domu w Karolinie. 7 lipca 1928 r. przybyły z podopiecznymi do Czerwonego Dworu w Pustelniku, zakładając tu Dom Dziecka i przedszkole, do którego uczęszczały również dzieci z tutejszych okolic.

W czasie II wojny światowej Siostry objęły opieką wiele rodzin z okolicznych miejscowości organizując żywność i ubrania. Podczas Powstania Warszawskiego znalazło tu schronienie około 100 dzieci z placówki przy ulicy Żelaznej, również prowadzonej przez Zgromadzenie. Instytut Pamięci Narodowej wyprodukował fabularyzowany film dokumentalny o działalności Matki Matyldy Getter, ówczesnej przełożonej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która za działalność humanitarną w okresie II wojny światowej została odznaczona m.in. medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata:

Po wojnie Siostry otworzyły siedmioklasową szkołę, w której kształcili się wychowankowie Domu Dziecka. W latach sześćdziesiątych władze komunistyczne odebrały Siostrom możliwość pracy w Domu Dziecka. Utworzono więc Zakład Specjalnej Troski, który w późniejszym czasie przekształcił się w Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Dziś Siostry wznowiły pierwotną działalność. W Niepublicznym Przedszkolu, które prowadzą od 2012 roku, obejmują swoją opieką i troską małych mieszkańców Marek i okolic. Od 1 września 2016 roku, na prośbę rodziców przedszkolaków, otworzona została też Szkoła Podstawowa. W październiku 2017 roku utworzono Żłobek Św. Franciszka dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. W ten sposób powstał kompleks opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny, w którym pragniemy, we współpracy z rodzicami,  wspomagać dzieci we wszechstronnym rozwoju w duchu wartości chrześcijańskich.

error: Nie kopiuj !!