Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zależy nam na tym, aby dzieci uczące się w naszej szkole wychowywały się w duchu wartości chrześcijańskich.

Każdy nauczyciel pracujący w naszej szkole jest odpowiedzialny za dzieło wychowania. Wszyscy staramy się kształtować osobowość uczniów nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem życia. Jako ludzie wierzący pragniemy ukazywać i wprowadzać uczniów w świat wartości ewangelicznych.

W formacji naszych uczniów i ich rodzin wykorzystujemy, przygotowane na nasze potrzeby, dwa programy:

  • Wychowanie do cnót, które przez systematyczną pracę ma wyrabiać dobre nawyki dotyczące charakteru i pobożności

  • Wyzwania rodzinne, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz pogłębienie wiary przez wspólne odkrywanie Bożego Słowa.

Zobacz także