Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Comiesięczna płatność za szkołę wynosi 850 zł (czesne 650 zł + obiady 200 zł). 

W roku szkolnym 2023/2024 stawka za obiady będzie wynosiła 10 zł za obiad za każdy dzień nauki szkolnej, płatne do 10. dnia miesiąca (od września do czerwca). Na początku września rodzice otrzymają harmonogram wpłat za obiady.

 

Opłaty wnoszone są do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

Santander Bank Polska SA

34 1090 1753 0000 0001 3552 0509

Bezzwrotne wpisowe dla nowych uczniów wynosi 500 zł.

W przypadku gdy rodzice/opiekunowie posyłają do naszego przedszkola lub szkoły drugie dziecko, przysługuje im ulga w wysokości 10% na każde dziecko. Jeżeli zaś posyłają do szkoły lub przedszkola więcej niż dwoje dzieci, przysługuje im ulga w wysokości 20% na każde dziecko.

Wszelkie informacje o opłatach znajdziecie Państwo w umowie:

https://drive.google.com/file/d/10WU5bTedvOnR2CrWoGvFGC2RXibPlCGx/view?usp=sharing

Odliczeń za nieobecność dziecka dokonuje Szkoła.

Zobacz także