Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W tym roku wiele ważnych akcji i przedsięwzięć podjęliśmy z uczniami, aby rozbudzać w nich wiarę i patriotyzm. Pierwszy raz, nasza szkoła przystąpiła do pięknej i wartościowej akcji “BohaterOn - włącz historię”. Wydarzenie to jest ogólnopolską kampanią o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Podjęte w naszej szkole działania są odpowiedzią na tę szeroko zakrojoną akcję. W pierwszych dniach października zainaugurowaliśmy akcję gazetką szkolną dotyczącą akcji BohaterON oraz lekcjami historii w klasach III -VI dotyczącymi Powstania Warszawskiego i życia Powstańców. Przestawiona została także biografia pani Wandy Zalewskiej-Zdun ps. Rawicz, do której uczniowie zdecydowali się adresować życzenia, laurki oraz listy. W odróżnieniu do poprzednich edycji, kiedy to uczniowie pisali i wysłali kartki do Powstańców, w tym roku, ze względu na szalejącą epidemię, formuła się zmieniła i z prac uczniów został stworzony pamiątkowy album z życzeniami dla wybranej Bohaterki, czyli do Pani Wandy Zalewskiej-Zdun i wysłany do Fundacji Sensoria, która zajmuje się dystrybucją otrzymanych albumów dla Powstańców.

Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie, naszej nauczycielce historii, za koordynowanie akcji w szkole.

  

  

  

  

  

  

  

 

Zobacz także