Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  • Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (tutaj)
  • Kwestionariusz osobowy dziecka (tutaj)
  • Oświadczenie o uczęszczaniu na świetlicę (tutaj)
  • Umowa (tutaj)
  • Zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy tylko dzieci 6 – letnich)
  • Akt urodzenia dziecka
  • Świadectwo chrztu świętego
  • Opinia ks. Proboszcza o rodzinie
  • Dwa zdjęcia kandydata/ucznia

Zobacz także