Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zależy nam na tym, aby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie i były otoczone troskliwą opieką.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 18:00. W atmosferze wzajemnej życzliwości i zaufania mogą odpocząć po lekcjach, zrelaksować się, a także rozwijać poprzez różne zabawy i gry edukacyjne. Staramy się także, aby w tym czasie odrabiali prace domowe.

Dzieci codziennie mogą skorzystać ze stołówki szkolnej, gdzie podajemy pyszny obiad. Zależy nam na tym, aby nasza kuchnia była zdrowa i jak najbardziej przypominała domowe jedzenie.

Zależy nam na tym, aby dzieci uczące się w naszej szkole wychowywały się w duchu wartości chrześcijańskich.

Każdy nauczyciel pracujący w naszej szkole jest odpowiedzialny za dzieło wychowania. Wszyscy staramy się kształtować osobowość uczniów nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem życia. Jako ludzie wierzący pragniemy ukazywać i wprowadzać uczniów w świat wartości ewangelicznych.

W formacji naszych uczniów i ich rodzin wykorzystujemy, przygotowane na nasze potrzeby, dwa programy:

  • Wychowanie do cnót, które przez systematyczną pracę ma wyrabiać dobre nawyki dotyczące charakteru i pobożności

  • Wyzwania rodzinne, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz pogłębienie wiary przez wspólne odkrywanie Bożego Słowa.

Zależy nam na tym, aby wiedzę którą otrzymają nasze dzieci umiały wykorzystać w codziennym życiu.

Staramy się stosować jak najlepsze metody nauczania. Nasze sale wyposażone są w w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i inne pomoce dydaktyczne, które w kreatywny i łatwo przyswajalny sposób mają ułatwić dzieciom zdobywanie wiedzy.

Wiemy, jak istotne w dzisiejszej rzeczywistości jest porozumiewanie się z ludźmi nie tylko z naszego kraju. Dlatego kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Siatka zajęć obowiązkowych zawiera już od pierwszej klasy dodatkową lekcję języka angielskiego oraz dwie godziny języka niemieckiego.

Zapewniamy także ciekawe zajęcia dodatkowe, pozwalające rozwijać pasje, zainteresowania, a także wzmacniać słabsze strony uczniów. Są to między innymi,

  • szachy,

  • basen,

  • teatr,

  • taniec,

  • Spotkania z muzyką,

  • Kraina kodowania i programowania,

  • Klub Młodego Odkrywcy.

Staramy się zapewnić wysoki poziom nauczania, do czego przyczynia się wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz małe oddziały klasowe.

Zobacz także